o2

สนับสนุนกีฬา

ที่เห็นได้ชัดคงจะเป็นเรื่องของความคิดเห็นทางเพศ เพศทางเลือก ไปจนถึงเรื่องราวของเพศสภาพต่างๆ ที่ถูกสังคมกำหนดกรอบขึ้นมาเอง สิ่งเหล่าล้วนเกิดมาจากมายาคติ ได้มีการแสดงความคิดเห็นที่จะให้มีการเล่นการพนันที่เกี่ยวข้องกับกีฬาฟุตบอล ด้วยเชื่อว่าการพนันเป็นสิ่งไม่ดีจะเป็นการทำลายทั้งการกีฬา ความเป็นนักกีฬาและทุกสิ่ง เมื่อเริ่มมีการเล่นฟุตบอลสำหรับรางวัลถ้วยทอง